Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
Sikorsky S-70 UH-60M Black Hawk
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Lotnictwo Armii Stanów Zjednoczonych - United States Army
Numer rejestracyjny
Registration number
20010
Numer seryjny
Serial number
05-20010
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, Mielec (EPML)
08.09.2007
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 17.09.2007, obejrzane 1224 razy
Nowe wyszukiwanie