Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
PZL I-22 Iryda M-93K
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Muzeum Broni Witoszów Dolny
Numer rejestracyjny
Registration number
302
Numer seryjny
Serial number
ANA003-02
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, poza lotniskiem, Witoszów Dolny
26.04.2009
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 18.07.2009, obejrzane 675 razy
Nowe wyszukiwanie